Torres Carro, Mercedes, Universidade de Santiago de Compostela, España