[1]
A. Cortés Vicente, «Recensiones», Arch. esp. arqueol., vol. 89, pp. 293–304, dic. 2016.